ACR Home Logo -white
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אקרשטיין HOME

תקנון

תנאי שימוש באתר ותנאי מכירה

[מועד עדכון אחרון נובמבר  2023]

ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ.  520036294 מרחוב מדינת היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il  או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

גלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב), כפופים לתנאי תקנון זה.

התקנון כולל את מדיניות הפרטיות שמתפרסמת באתר ושמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מדיניות הפרטיות").

נא קרא את התקנון (כולל את מדיניות הפרטיות) בעיון בטרם תשתמש באתר, שכן הוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין אקרשטיין ושימושך באתר מעיד על הסכמתך לו.

נא גם חזור וקרא אותו מעת לעת משום שתנאיו עשויים להשתנות. החברה תדאג לעדכן בכותרת התקנון את מועד העדכון האחרון שנעשה בו.

ככל שאינך מסכים לתנאי תקנון זה עליך להימנע מכל שימוש באתר.

תנאי התקנון כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.

1. האתר

1.1

אתר אקרשטיין HOME הוא אתר סחר אלקטרוני – חנות מקוונת לרכישת מוצרים, כפי שאלו מתפרסמים באתר, בכפוף לתקנון זה וכן לכל הודעה, הבהרה או תנאים מיוחדים שיפורסמו בקשר עם מוצר מסוים או מוצרים מסוימים, ככל שיפורסמו, מעת לעת.

1.2

האתר מיועד למכירת מוצרים לצרכנים – משתמשים אשר רוכשים מאקרשטיין מוצרים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ("צרכנים"). על רכישות מוצרים על ידי צרכנים חלות הוראות חוק הגנת הצרכן (תשמ"א-1981) והתקנות שמכוחו ("דיני הגנת הצרכן"). במקרים של שימוש באתר לצורך רכישת מוצרים שלא על ידי צרכנים, החברה תהיה רשאית להפנות את המשתמש לרכישה בערוצים חלופיים ו/או בתנאים שונים.

1.3

אקרשטיין תהא רשאית לעדכן או לשנות האתר מעת לעת לפי שיקול דעתה וכן להשהות או להפסיק את פעולתו. מובהר שלא יהיה במקרים כאמור כדי לפגוע ברכישות שנעשו טרם השינוי, ההשהיה או ההפסקה. אקרשטיין תנקוט מאמצים סבירים על מנת ליתן הודעה מוקדמת טרם נקיטת פעולות כאמור.

1.4

האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. הגם שהחברה נוקטת אמצעים סבירים על מנת שהאתר יהיה בכל עת, זמין, נגיש, נקי מליקויים או מטעויות בתכנים, היכולת המעשית לעשות כן היא מוגבלת. החברה (וחברות קשורות לה וכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחראית לכל ליקוי, שיבוש או טעות באתר ולרבות בתכנים שיהיו באתר, או מחוסר היכולת להשתמש בו בין בכלל ובין לזמן מסוים. האמור הוא בנוסף לזכות החברה לבטל עסקאות לרכישת מוצרים שהתפרסמו בטעות או עם טעויות באתר. האמור הוא בכפוף להוראות תקנון זה בעניין זכות צרכנים לבטל עסקאות.

בנוסף מובהר שהאתר הוא אתר חדש המצוי בתקופת השקה. הגם שהחברה הקדישה משאבים לבדיקת תקינותו ולשלילת ליקויים טרם השקתו, ככל כלי טכנולוגי חדש הוא עלול לסבול מליקויים בכמות גבוהה יותר מאשר מאתרים 'ותיקים', הוא גם עשוי לעבור שינויים תכופים עד ל'יצובו'. החברה תודה על כל תגובה, הערה, הצעה או ביקורת בקשר עימו ובכל מקרה יש לקחת בחשבון האמור בעת השימוש בו.

1.5

נגישות – אקרשטיין דואגת להנגשת האתר ונוקטת אמצעים על מנת שהוא יהיה נגיש לשימוש לכל. מידע אודות נגישות האתר, כולל יצירת דרכי קשר בענייני נגישות (הצעות, תלונות, שאלות, בקשות וכו') מתפרסם בהצהרת הנגישות שבאתר.

1.6

ערוצי רכישה נוספים – את המוצרים שמתפרסמים באתר ניתן לרכוש גם בסניפי החברה. מידע אודות סניפי החברה, כתובות ימי ושעות פעילות והסדרי נגישות, מתפרסם באתר האינטרנט הראשי של החברה בכתובת: ackerstein.co.il ("האתר הראשי של החברה").

2. שימוש באתר

2.1

השימוש באתר מותר רק למטרות להן הוא נועד ובכפוף להוראות תקנון זה. החברה שומרת על מלוא זכויותיה כלפי משתמשים שיפרו את הוראותיו. בכלל זאת, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשהות או לחסום גישת משתמשים לאתר או לאיזה מהשירותים המסופקים בו.

2.2

גלישה באתר – גלישה באתר אינה כרוכה ברישום או בתשלום והשימוש בו מותר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.3

רישום לרשימת דיוור – משתמשים באתר שמעוניינים בכך, רשאים להירשם לרשימת דיוור על מנת לקבל מעת לעת עדכונים אודות מוצרים המוצעים למכירה באתר ומידע נוסף אודות החברה, מוצריה ופעילותה וכן מוצרים ופעילות של חברות קשורות לה ("קבוצת אקרשטיין"). הרישום אינו כרוך בתשלום. הרישום כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני והוא מהווה הסכמה לקבלת דבר פרסומת מקבוצת אקרשטיין. ניתן יהיה לבטל ההסכמה בכל עת בהתאם להנחיות שתתפרסמנה בכל דבר פרסומת או כמפורט במדיניות הפרטיות. חל איסור על מסירת כתובת דואר אלקטרוני של אחר. הטיפול במידע אישי שיימסר במסגרת הרישום ובכל תקשור בקשר עימו הוא בהתאם למדיניות הפרטיות. החברה אינה מתחייבת שהדיוור יעשה בתדירות מסוימת או שהוא יכלול את כל המוצרים או המבצעים המתפרסמים באתר.

2.4

רכישת מוצרים באתר – משתמשים כשירים (כפי שהם מוגדרים בסעיף 4.1 בהמשך), רשאים לרכוש מוצרים המתפרסמים למכירה באתר, בכפוף לתנאי תקנון זה ולהוראות הדין.

2.5

פניה לחברה – ניתן לפנות לחברה בכתב (בדואר, שליחות וכו') או באמצעות כלי תקשור מרחוק (טלפונית או בדואר אלקטרוני) למספר טלפון ולכתובת דואר אלקטרוני כפי שמתפרסם באתר. הטיפול במידע שיימסר לחברה במסגרת פניות אליה, יהיה כפוף לתקנון זה ולרבות למדיניות הפרטיות.

2.6

מענה לפניות – החברה תנקוט מאמצים על מנת להשיב לפניות בהקדם הסביר (בימי ובשעות העבודה), אולם יש לקחת בחשבון שלפעמים זמן המענה עשוי להיות ארוך (במיוחד בתקופות של עומס, אירועים מיוחדים וכו').

2.7

שימושים אסורים – בלי למעט מהאמור בסעיף 2.1 חל איסור על שימוש באתר שלא למטרותיו וכן על שימוש לא חוקי, או למטרות פסולות ובין היתר חל איסור על שימוש באתר לצורך:

2.7.1

הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למשתמשים אחרים ובין לקבוצת אקרשטיין.

2.7.2

העלאת תוכנות, תכנים או מידע שיש בהם כדי להזיק לאתר, למשתמשים בו, לקבוצת אקרשטיין, לאחרים, או לכל מחשב או ציוד שהוא, כגון: 'נוזקות', 'וירוסים', 'רוגלות' וכו'.

2.7.3

לשבש, להאט או למנוע את פעולת האתר וכל פעולת תקשור עם האתר.

2.7.4

שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, שנועדו לשם הכנסת מידע או קבלת מידע באופן אוטומטי, למעט במקרים בהם הדבר הותר מפורשות (כגון היתר, בקוד האתר, למנועי חיפוש לאנדקס את האתר).

2.7.5

לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

2.7.6

ככל שיהיה באתר אזור או כלי שיאפשר פרסום תכנים באתר (כגון: תגובות, ביקורות וכו') ותבחר לפרסם תכנים באתר, הינך מתחייב: (1) לפרסם רק תכנים שהנך בעל זכויות היוצרים בהם, או שהינך מורשה כדין לפרסמם באתר בכפוף לתנאי תקנון זה; (3) שהתכנים לא יפרו הוראות תקנון זה; ו(4) שהנך מקנה לקבוצת אקרשטיין רשות שימוש בלתי הדירה לצמיתות לפרסם התכנים בכל מקום נוסף או אחר באתר או בכל מקום אחר לפי שיקול דעת קבוצת אקרשטיין, לרבות בפרסומים שיווקיים, בכפוף לכך שלגבי פרסומים מקוונים (שאינם חלק מקטלוג) תהא רשאי לבקש בכתב מהחברה להפסיק ולפרסמם והחברה תדאג לכך בתוך שלושים יום.

2.8

2.8 אקרשטיין שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישת משתמש לאתר או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, במקרים הבאים:

2.8.1

הפרת התקנון או חשד להפרת התקנון.

2.8.2

מסירת פרטים שאינם נכונים, שגויים או כוזבים על ידי משתמש.

2.8.3

בוצע או קיים חשד לשימוש אסור באתר.
3. המוצרים המוצעים למכירה באתר

3.1

באתר מגוון רחב של מוצרים המוצעים למכירה. החברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון המוצרים, את סדר ואופן הצגתם, את הכמות המוצעת למכירה (כולל כמויות מינימום או מקסימום) ואת תנאי המכירה (כל עוד לא נרכשו קודם לכן), לפי שיקול דעתה.

3.2

החברה נוקטת מאמצים שהאתר יהיה עדכני בכל עת. עם זאת יש לקחת בחשבון: (1) שלעיתים עלול להיווצר פער בין כמות הפריטים המתפרסמת באתר לכמות הפריטים המצויה בפועל במחסני החברה. במקרים בהם יירכש מוצר שאזל מהמלאי והאתר טרם עודכן, החברה תהא רשאית לבטל את המכירה. (2) לעיתים עלול להירשם מחיר או מידע אחר שגוי אודות מוצר המוצע למכירה, במקרה של רכישת מוצר שפורסם לגביו מידע שגוי, החברה תהא רשאית לבטל המכירה. (3) שצילומי המוצרים עשויים להיות מושפעים מתנאי תאורה, זווית הצילום, סביבת הצילום וכו' ועשויים להיות שינויים בין האופן בו הם נראים בצילום לבין האופן שבו הם יראו בפועל (בתנאי תאורה שונים, בזווית מבט שונה, בסביבה שונה וכו').

3.3

המוצרים מוצעים למכירה כפי שהם. החברה אינה מתחייבת שהם יתאימו לצרכי הרוכש ועל הרוכש לבדוק התאמתם לצרכיו.

3.4

תכונות המוצרים לרבות איכותם, צבעם, מידותיהם, חוזקם, משקלם וכד' יהיו כנהוג וכמקובל אצל החברה במועד האספקה.

3.5

תקן ישראלי – חלק מהמוצרים נושאים תו תקן, חלק מהמוצרים מיוצרים במפעלים המוסמכים לייצר המוצרים תחת תקן ייצור. מידע אודות מוצרים נושאי תו תקן ותקני ייצור מפורט בדף ייעודי באתר אודות תקנים או לצד המוצרים במידע אודותיהם. החברה מתחייבת שכל מוצר לגביו צוין (בדף התקנים או בפירוט מידע בקשר עם המוצר) שהוא עומד בתקן מסוים או שהוא יוצר תחת תקן ייצור מסוים, אכן עומד או יוצר בהתאם לתקן האמור.

3.6

הבהרה חשובה לגבי תקנים – ביחס לחלק מהמוצרים עשויים לחול 'תקנים לביצוע' או 'תקנים לשימוש'  – תקנים הקשורים באופן ההתקנה של המוצרים או השימוש בהם (כגון, תקנים הקשורים בנגישות וכדומה). האחריות לעמידה בהוראות תקנים כאמור (כלומר תקנים לביצוע או לשימוש או כל תקן אחר שהוא מעבר לייצור המוצרים) תחול על הרוכש בלבד, וכי על החברה לא תחול כל אחריות בקשר עם כך. כמו כן יש לקחת בחשבון שלמוצרים מסוימים יש הוראות התקנה ויש לפעול בהתאם להן.

3.7

ניתן לפנות אל החברה, (באמצעי הקשר המתפרסמים באתר), לצורך בירור מידע בקשר עם כל מוצר המוצע לרכישה באתר ובכל עניין לאחר רכישת מוצר. לקבלת מידע ולבירורים ניתן גם לבקר בסניפי החברה (בכתובות ובמועדים כמתפרסם באתר הראשי של החברה).

4. רכישת מוצרים באתר

4.1

רכישת מוצרים באתר מותרת רק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם שמחזיקים באמצעי תשלום הניתנים לרכישה באמצעות האתר ("משתמשים כשירים"). משתמשים בגירים שמעוניינים לרכוש מוצרים באמצעי תשלום אחרים יכולים לפנות לנציגי החברה, או לרכוש מוצרים בסניפי החברה, בכפוף למדיניות החברה.

4.2

רכישת מוצרים כרוכה במסירת פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום. לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש למסור פרטים אישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים: שם פרטי ושם ומשפחה, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. הטיפול במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

4.3

הזמנה וחשבונית – ההזמנה עם פרטי הרכישה תישלח בדואר אלקטרוני. לא יחול כל שינוי בתנאי ההזמנה אלא בכתב ובחתימת החברה.
רכישה באתר ומסירת כתובת דואר אלקטרוני משמעה הסכמה לקבלת חשבונית אלקטרונית אלא אם הרוכש הודיע לחברה אחרת.

 חשבונית לרוכשים שהסכימו לקבל חשבונית אלקטרונית – תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרו בעת ההזמנה ולרוכשים שלא הסכימו לקבל חשבונית בדואר אלקטרוני – בדואר לכתובת אותה מסרו בעת ההזמנה.

4.4

תעודות ומסמכים נוספים בקשר עם מוצרים שנרכשו יסופקו ביחד עם המוצרים.

4.5

"הזמנה מיוחדת" – ייצור מיוחד לרוכש

ככל שניתן יהיה לרכוש מוצר מסוים שלא בהתאם לייצור סטנדרטי, אלא בהתאם לדרישות מיוחדות של הרוכש (כגון: גודל, צבע, חיתוך מיוחדים וכדומה), האפשרות כאמור תצוין לצד המוצר.

במקרה של הזמנה מיוחדת יחול האמור:

(1) החל ממועד תחילת הייצור, ועל אף כל האמור בכל מקום אחר בתקנון זה (לרבות בסעיף ‎7.1 להלן) או בהזמנה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה, והרוכש יידרש לשלם את מלוא הסכום בגין הזמנתו.

(2) מועד האספקה יהיה ארוך מן המפורט בסעיף ‎6.1 להלן, והוא יהיה כפוף למפורט בתנאי ההזמנה הספציפיים וככל שלא צוין מועד אספקה או מועד אספקה משוער יש להוסיף עד 60 ימי עסקים למועד האספקה של המוצר שלא בייצור מיוחד.

בטרם ביצוע הזמנה לרכישת מוצר בייצור מיוחד חשוב לוודא שאכן מעוניינים במוצר ושמועד האספקה מתאים.

5. תשלום עבור מוצרים שהוזמנו באתר ותשלום עבור הובלת המוצרים

5.1

הזמנת מוצרים כרוכה בביצוע תשלום עבורם.

5.2

כל עוד לא הודיעה החברה אחרת תשלום יעשה באמצעות קשר עם נציג שירות של החברה לאחר ביצוע ההזמנה באתר. פרטי הקשר עם נציגי השירות של החברה מתפרסמים באתר.

5.3

מחירי המוצרים יהיו כמפורט בדף ההזמנה. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה. ההובלה יכול שתעשה באמצעות חברת הובלות עימה עובדת החברה או באיסוף עצמי או על ידי חברת הובלות של הרוכש, כמפורט בהמשך בסעיף 5.6.

5.4

תשלום (עבור מוצרים שהוזמנו ועבור הובלה) יבוצע באמצעות אמצעי התשלום המתפרסמים באתר.

5.5

רכישה בתשלומים

5.5.1

אלא אם צוין מפורשות אחרת, בעבור הזמנות שסכומן עולה על 2,000 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד שישה תשלומים ללא ריבית.

5.5.2

במקרים של תשלומים שלא באמצעות כרטיס אשראי החברה תהא רשאית לקבוע תנאים לרבות בטוחות לפי שיקול דעתה.

5.5.3

אספקת המוצרים תתבצע רק לאחר תשלום מלוא תשלומי התמורה עבורם ורק במועד זה תועבר הבעלות במוצרים שסופקו לרוכש.

5.5.4

אי תשלום של תשלום מסוים במועד, תגרור העמדה אוטומטית של יתרת התשלומים לפירעון מידי. ככל שהמוצר לא סופק במועד אי התשלום החברה תהא רשאית לדרוש: תשלום מלוא התמורה או חלק ממנה כתנאי לאספקת המוצר, או העמדת בטוחה לשביעות רצונה של החברה. ככל שהחברה לא תדרוש כאמור לא יהיה בכך משם ויתור של החברה לקבל כל תשלום המגיע לה.

5.6

הובלה ודמי הובלה

5.6.1

מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה.

5.6.2

ההובלה אינה מבוצעת על ידי החברה אלא באמצעות חברת הובלות שאיתה החברה התקשרה לביצוע הובלות ללקוחותיה. לנוחות הרוכשים החברה מאפשרת לרוכשים לשלם את דמי ההובלה באמצעותה.

5.6.3

דמי ההובלה יהיו כמתפרסם באתר. החברה שומרת לעצמה הזכות במקרים מסוימים לקבוע דמי הובלה שונים וזאת בשל אופיים של מוצרי החברה ומגבלות שעשויות לחול בהובלתם עד ליעד המבוקש על ידי הרוכש (צורך ברכבים עם יכולת נשיאת משקלים גדולים, צורך בשימוש במנופים להורדת המוצרים, צורך בשימוש ברכבים צרים על מנת להגיע ליעד או לקרבתו וכו'). במקרים כאמור דמי ההובלה השונים יתפרסמו באתר או שהם ימסרו עבור כל הזמנה על ידי נציג המכירות של החברה, הכל כפי שתפרסם החברה באתר.

5.6.4

איסוף עצמי או הובלה על ידי מוביל מטעם הרוכש –

5.6.4.1

הרוכש יהיה רשאי לבצע איסוף עצמי של המוצרים שרכש או להשתמש בחברת הובלות לבחירתו. מובהר שהאחריות לאיסוף המוצרים ממחסן החברה ובכלל זאת שימוש ברכב מתאים להובלתם, נשיאתם וטעינתם לרכב, היא באחריות הרוכש. חשוב לקחת בחשבון שנשיאה העמסה או קשירה לא נכונה של מוצרים עלולה לגרום לסיכון לגוף ולרכוש, לרוכש ולאחרים ועל הרוכש לוודא שאיסוף עצמי או איסוף באמצעות מוביל מטעמו, נעשים באופן תקין וחוקי וללא יצירת סיכונים כאמור.

ברכישות מעל למשקל מסוים (כפי שתקבע החברה מעת לעת ויודע על ידי נציג החברה) אספקת המוצרים לרוכש או למוביל מטעמו תעשה אך ורק בכפוף להצגת רישיון רכב או אישור רשמי אחר לנשיאת משקלים מתאימים. הרוכש יציג את רישיון הרכב שלו בכניסה למפעל, או למתחם, שבו ממוקם מחסן החברה, לצורך בדיקת משקל מותר להעמסה על הרכב. בכפוף לתקינות המשקל הרוכש או מי מטעמו יהיה אחראי להעמיס ולאבטח את המוצרים. בסיום העמסת המוצרים ואבטחתם על ידי הרוכש או מי מטעמו, הרוכש או מי מטעמו ישקול את רכבו על גבי המשקל שבמפעל על מנת לוודא שהובלת המוצרים תתבצע בהתאם להוראות החוק. יש לקחת בחשבון שמוצרים רבים עשויים להיות כבדים, גדולים ונשיאתם על מי שאינו מיומן בכך או ללא כלי עזר עלולה להיות מסוכנת, משכך ללא הצגת הרישיון, קשירת המוצרים לרכב ושקילת הרכב לאחר העמסת המוצרים לרכב  כאמור החברה לא תוכל לאפשר איסוף של הסחורה. יש להגיע בביגוד מתאים (לרבות נעלים סגורות) ולמלא אחר הוראות הבטיחות. מוסכם כי מרגע שקילת הרכב בסיום העמסת המוצרים המוכר יפסיק להיחשב כ"מוסר המטען" כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997 ככל שהוא חל.

5.6.4.2

איסוף מאוחר – במקרה שרוכש לא יאסוף (במקרה של איסוף עצמי או באמצעות מוביל) או לא יאפשר את אספקת כל המוצרים שרכש בתוך 14 (ארבע עשרה) ימי עסקים מיום שהחברה הודיעה לו שהם זמינים לאיסוף או לאספקה לפי העניין, החברה תהיה רשאית לחייב את הרוכש בדמי אחסון עד לאיסוף או עד לאספקת המוצרים.

6. אספקה

6.1

מועד אספקה – מועד אספקת המוצרים יימסר על ידי נציג המכירות של החברה עבור כל הזמנה. ככל שתשלום עבור הזמנה נעשה במועד מאוחר למועד הזמנה, מועד האספקה ימנה ממועד התשלום.

6.2

כיוון שמועד האספקה תלוי גם בגורמים שאינם בשליטתה הסבירה של החברה, החברה תהיה רשאית לדחות את מועד האספקה בעד 60 (שישים) ימי עסקים מבלי שהדבר ייחשב איחור באספקה. במקרים של אירועי כח עליון (מלחמות, שביתות ארציות, מגפות, אסונות טבע, אמברגו וכיוצ"ב) החברה תהא זכאית לדחות את מועד האספקה לפרק זמן נוסף כל עוד נמשך הכח העליון ובלבד שהיא תנקוט מאמצים סבירים לקצר את משך הדחיה ככל הניתן באופן סביר, בכפוף לכך שאיחור נוסף במועד האספקה העולה על 45  ימים כאמור יזכה את הרוכש, כסעד בלעדי, לבטל ההזמנה מבלי לשלם דמי ביטול.

6.3

מקום האספקה ותיאום מועד משלוח – אלא אם נקבע אחרת בהזמנה, מוצרים יסופקו לכתובת הרוכש אותה מסר בהזמנה. האספקה תעשה בפריקת המוצרים על מדרכה סמוך ככל הניתן לכתובת הרוכש יש לקחת בחשבון שפעמים עקב מגבלות גישה ו/או גובה (כגון קווי חשמל וכו') לא ניתן יהיה לפרוק מוצרים בכתובת הרוכש אלא רק בסמוך לה. ככל שידוע לרוכש על מגבלות כאמור עליו לעדכן את נציג המכירות של החברה ויעשה כל מאמץ לספק את המוצרים באמצעות רכבי אספקה שיאפשרו פריקה בקרבה מקסימלית ככל הניתן לכתובת הרוכש.

6.4

שינוי מקום האספקה – עד למועד ההודעה לרוכש על זמינות המוצרים לאספקה, הרוכש רשאי לשנות את מקום האספקה בהודעה לחברה בכתב. שינוי מקום האספקה עשוי להיות כרוך בשינוי דמי ההובלה, כפי שיודיע נציג החברה.

6.5

תיאום מועד האספקה – החל ממועד הודעת החברה לרוכש על זמינות המוצרים לאספקה, על הלקוח לתאם מועד משלוח לקבלת המוצרים בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד ההודעה.

6.6

הרוכש מתחייב לקבל את המוצרים בעצמו או באמצעות מוסמך מטעמו ולחתום על תעודת המשלוח. אדם המחזיק בהזמנה מטעם הרוכש יחזה כנציג מוסמך מטעמו לקבלת המוצרים והחברה תהא רשאית למסור לו את המוצרים ולרוכש אין ולא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין. בכל מקרה של חשש לאובדן טופס ההזמנה או להגעתו לידי גורם בלתי מורשה מטעם הרוכש על הרוכש לפנות מיידית לחברה ולעדכן אותה בדבר.

6.7

חתימת הרוכש או נציגו על תעודת משלוח תהווה ראיה למסירת המוצרים לרוכש.

6.8

ככל שהרוכש או נציג מטעמו לא יהיו נוכחים במקום האספקה במועד שנקבע החברה תהא רשאית שלא לספק המוצרים ולתאם לרוכש מועד אספקה אחר כשעלות ההחזרה וההובלה הנוספת יחולו על הרוכש, בהתאם לעלות כפי שהחברה תודיע מעת לעת.

6.9

בדיקת המוצרים – יש לבדוק את המוצרים במעמד מסירתם. בכל מקרה על הרוכש לבדוק את המוצרים ולעדכן את החברה בכתב (לאיזה מאמצעי הקשר של החברה) בכל חוסר או פגם ניכר לעין במועד המסירה ובכל פגם בתוך יום עבודה מיום המסירה. פגם או חוסר שלא יצוין בהודעה לא ייחשב כפגם או חוסר והודעה על פגם או חוסר שלא תימסר במועד תיחשב כאישור סופי של הרוכש לקבלת המוצרים במלואם וכשהם שלמים ותקינים. במקרים של חוסר או פגמים במוצרים שלגביהם נמסרה הודעה, החברה תשלים חוסרים ותחליף מוצרים פגומים על חשבונה, בתוך עשרים ימי עבודה. לעניין פגמים מובהר:

6.9.1

ציפת סיד על פני מוצר אינה נובעת מתהליך הייצור אלא מתכונות חומרי הגלם ואינה מהווה פגם במוצר ו/או עילה לאי קבלתו.

6.9.2

במוצרי החברה, עשויים לחול שינויי גוון, טקסטורה ואחידות בביקוע.

6.9.3

החברה אינה והיא לא תהא אחראית לנזקים ו/או לשינויים ו/או לפגמים שאירעו במוצרים לאחר אספקתם. בידי הרוכש האפשרות לקבוע את מקום, אופן ותנאי אחסנת המוצרים לאחר אספקתם לו ולחברה אין ולא תהא כל אחריות בקשר עם כך.

6.9.4

החברה תהיה רשאית לשלוח  (על חשבונה) נציג מטעמה על מנת לבחון מוצרים לגביהם נטען שהם פגומים.

7. ביטול עסקה על ידי הרוכש

7.1

למעט במקרה של ייצור לפי הזמנה מיוחדת, כאמור בסעיף ‎4.5 לעיל, הרוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. על הרוכש לדאוג ולהשיב המוצר למחסן החברה שממנו הוא סופק לו (או בתיאום ובאישור מוקדם עם נציג החברה למחסן אחר של החברה) באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו כל שימוש וכשהוא שלם ובלתי פגום, למעט במקרה בו המוצר פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר. מובהר שבמקרים של מוצרים מעל למשקל המותר לנשיאה ברכב פרטי או מוצרים כבדים בכלל על הרוכש לדאוג להשיבם באמצעות מוביל מורשה בלבד.

7.2

ביטול רכישה ייעשה באמצעות הודעה לחברה באמצעי הקשר של החברה המתפרסמים באתר.

7.3

בגין ביטול עסקה על ידי רוכש, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה (ללא דמי הובלה) או 100 ₪, הנמוך מהשניים, למעט במקרה שביטול העסקה נעשה עקב זאת שהמוצר שסופק הוא פגום או שאינו תואם מהותית למידע שפורסם אודותיו באתר (בכפוף לאמור בסעיף 3.2 לעיל) . מובהר שבמקרה שרוכש בוחר הובלה  באמצעות החברה, ההובלה אינה נעשית על ידי החברה אלא על ידי חברת הובלות שעימה עובדת החברה, דמי ההובלה נגבים על ידי החברה לנוחות בלבד ומשכך הם אינם חלק ממחיר הרכישה ואינם ניתנים להשבה.

8. ביטול עסקה על ידי החברה

8.1

החברה תהא רשאית לבטל עסקה אם נפלה טעות במחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו. ביטול כאמור יכול שיעשה עד חמישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר. במקרה כאמור הלקוח יקבל זיכוי לתקופה של חמש שנים, בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר ההזמנה, לפי הנמוך, לרכישת מוצרים מהחברה.

8.2

החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה, השלמתה במועדים הקבועים בתקנון זה או בתנאים אחרים שבו אינה אפשרית.

9. אחריות החברה למוצרים ואחריות מוגבלת לחברה

9.1

אחריות למוצרים חסרים או פגומים – כאמור בסעיף 6.9 לעיל אחריות החברה למוצרים חסרים או פגומים בעת אספקתם (ושהלקוח הודיע עליהם לחברה ) תהא להשלים מוצר חסר או להחליף מוצר פגום.

9.2

למעט כאמור בסעיף 9.1 לעיל, אחריות החברה למוצרים הנמכרים באתר תהא אך ורק בהתאם ובכפוף לדין ולתנאי האחריות בקשר עם כל מוצר ומוצר (ככל שנקבעו כאלה) כפי שיסופקו לרוכש. תנאי האחריות יהיו כפופים לדיני הגנת הצרכן במקרים של רכישת מוצרים על ידי צרכנים. מובהר, שמוצרים הכוללים מכלולים, מנגנונים וכיוצא באלו – האחריות בגינם תהיה כמפורט לצד המוצר. מובהר שחלק מהמוצרים מיוצרים על ידי צדדים שלישיים וחלקם מיובא על ידי צדדים שלישיים ולכן האחריות למוצרים כאמור תסופק על ידי צדדים שלישיים , כמפורט בתנאי האחריות בקשר עם אותם מוצרים.

9.3

למעט כאמור בסעיף 9.2 לעיל או במקרים בהם הדבר אסור לפי דין, לחברה (לכל חברה אחרת בקבוצת אקרשטיין ולכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחריות לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, עוגמת נפש וכו') שיגרם מרכישה, ביטול רכישה, איחור באספקה, שימוש או שימוש במוצר או באתר לרבות חוסר היכולת להשתמש בו.

9.4

בכפוף לאמור בסעיף 9.3, החל ממועד המסירה (או עד המועד האחרון לאיסוף מוצרים שנרכשו) האחריות למוצרים שנרכשו עוברת לרוכש. בלי למעט  מובהר: (1) שהאחריות בכל הנוגע לאופן ההתקנה, היישום, הבנייה והשימוש במוצרי החברה חלה על הרוכש בלבד. (2) שהחברה אינה אחראית לאיכותם, עמידותם ולאופן השימוש במוצרי הלוואי הנדרשים לשם ההתקנה, היישום, הבנייה ו/או השימוש במוצרי החברה (כגון: דבקים, חומרי בניין וכו'), והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם מהשימוש בהם.

9.5

על הרוכש לפעול בהתאם לתקנים ולהוראות הדין הרלבנטיות ובהתאם למפרטים של יצרני המוצרים הנלווים בעת ההתקנה והשימוש במוצרים.

10. קניין רוחני

10.1

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בקוד האתר ובתכנים המתפרסמים בו לרבות צילומים של מוצרי החברה והמוצרים עצמם הינם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו. זכויות קניין רוחני – לרבות: פטנטים ובקשות לפטנטים, זכות יוצרים, שמות וסימני מסחר, שם מתחם, סודות מסחר, מדגמים (עיצובים) וכל זכות קניין רוחני אחרת רשום, שאינו רשום או שהוא בר רישום, בישראל או בכל מקום אחר בעולם.

10.2

הרוכש מתחייב לא להפר כל זכות קניינית של החברה בכל הנוגע למוצריה, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט, מדגם (עיצוב) או סימן מסחרי ולשפותה בגין כל נזק והוצאה שיגרמו לה בעקבות פגיעה בזכויות כאמור.

10.3

אין להעתיק את תכני האתר או לבצע כל פעולה שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר. בכלל זאת אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

10.4

החברה מכבדת זכויות צדדים שלישיים. ככל שאתה סבור שתוכן מסוים שמתפרסם באתר מפר את זכויותיך נא פנה לחברה באיזה מאמצעי הקשר ופנייתך תטופל בהקדם הסביר.

11. קישורים

11.1

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.

11.2

הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של החברה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: החברה אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; החברה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד החברה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.

12. שונות

12.1

החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה. הודעה על שינוי התקנון תתפרסם באתר (באמצעות עדכון  'מועד עדכון התקנון' כאמור בפתח התקנון) מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יחול על מוצרים שנרכשו טרם השינוי, אלא אם השינוי מתחייב עקב שינוי בדין.

12.2

12.2 על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תקנון זה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.
דילוג לתוכן