ACR Home Logo -white
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אקרשטיין HOME

מדיניות פרטיות

[מועד עדכון אחרון: נובמבר 2023]

ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ. 520036294 מרחוב מדינית היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

השימוש באתר – גלישה וכל שימוש אחר שהוא (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב) כפוף למדיניות פרטיות זו.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש באתר (ובערוצי קשר משלימים בקשר עימו – פניות לחברה בקשר עם רכישת מוצרים וכו'), את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר והוראותיה הן בנוסף לו.

נא קרא היטב מדיניות זו בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. נא חזור  וקרא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות. החברה תדאג לעדכן בכותרת מדיניות הפרטיות את מועד העדכון האחרון שנעשה בה.

ככל שאינך מסכים עם מדיניות פרטיות זו עליך להימנע מלהשתמש באתר.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.

מסירה ואיסוף של מידע אישי

גלישה באתר – גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירה או באיסוף מידע אישי מעבר למידע שנאסף אוטומטית על שרתי אתרי אינטרנט ברשת האינטרנט (כגון כתובת האינטרנט ממנה גולש ניגש לאתר) ובאמצעות עוגיות.

עוגיות האתר עושה ועשוי לעשות שימוש ב'עוגיות' (‘Cookies’) ובטכנולוגיות דומות (כגון: 'פיקסלים' ו-‘web beacons’).

עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים במחשב הגולש מפקודה (באמצעות דפדפן הגולש) משרתי האתר או משרתי צדדים שלישיים והן משמשות לצרכים שונים כגון: אבטחה, זיהוי, אנליטיקה, פרסום מותאם אישית, הקלה על השימוש באתר ועוד.

באתר נעשה ועשוי להיעשות שימוש בעוגיות (ובטכנולוגיות דומות) למטרות שונות: איסוף מידע אנליטי על גלישה באתר, איסוף מידע על פעולות שנעשו באתר, אספקת תכנים מותאמים אישית (כגון פרסומות מותאמות אישית), שירותים מותאמים אישית (כגון שמירת העדפות), זיהוי, סיוע והקלה על השימוש באתר (כגון שמירת סל קניות, או שמירה זמנית של מידע שהוזן לאתר עד לסיום הגלישה בו או עד לסגירת הדפדפן), אבטחה ועוד.

השימוש בעוגיות עשוי להיות כרוך באיסוף מידע אישי או לאפשר זיהוי של משתמשים באתר ודבר ביקורם באתר (על ידי האתר או על ידי צדדים שלישיים).  

הסברים נוספים על עוגיות ומידע מפורט אודות עוגיות בהן נעשה שימוש באתר, כולל הנחיות כיצד ניתן למנוע השימוש בהן, לנהל אותן או למחוק אותן, מפורט בצרופה למדינות זו.

פניות לחברה ניתן לפנות לחברה במגוון אמצעי קשר כפי שהם מתפרסמים באתר. במקרים בהם הדבר נדרש ממהות הפניה, רצוי למסור מידע אישי מינימלי שיאפשר לחברה לטפל בפניה וכלל שהדבר נדרש לטיפול בפניה – לזהות את הפונה, אולם מומלץ שלא למסור מידע עודף.

מובהר שאין חובה חוקית לפנות לחברה, או למסור לה מידע אישי. אולם במקרים מסוימים אי מסירת מידע אישי מינימלי שנדרש לטפל  בפניה, עשוי למנוע מהחברה את האפשרות לטפל בפניה.

רישום לרשימת דיוור רישום לרשימת דיוור למשתמשים המעוניינים בכך, כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חובה למסור דואר אלקטרוני של המשתמש וחל איסור על מסירת דואר אלקטרוני של אחר. מובהר שאין חובה חוקית להירשם לרשימת דיוור או למסור פרטי דואר אלקטרוני, אך משתמשים המעוניינים להירשם לשירות לא יוכלו להירשם לו ללא מסירת דואר אלקטרוני כאמור. רשימת הדיוור תשמש גם למשלוח הודעות שכולל גם 'דבר פרסומת'.

רישום לרשימת דיוור מהווה הסכמה לקבלת הודעות שהן' דבר פרסומת' מהחברה ומחברות קשורות אליה בדואר אלקטרוני או במסרונים (ככל שנמסר לחברה מספר טלפון נייד). ניתן לבטל את הרישום בכל עת בפניה לחברה באיזה מאמצעי הקשר שמתפרסמים באתר או באופן שיפורט בכל הודעה.

רכישת מוצרים רכישת מוצרים כרוכה במסירת מידע אישי הכולל: שם ומשפחה, מס' זהות, מס' טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום (כגון כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שניתן להשתמש בו בהתאם למדיניות החברה כפי שתתפרסם באתר או שתימסר באמצעות נציגי השירות של החברה)*. מומלץ שלא למסור מידע אישי עודף מעבר למידע שיתבקש לצורך רכישת מוצרים. מובהר שאין חובה חוקית לרכוש מוצרים באתר או למסור מידע אישי כאמור, אך משתמשים המעוניינים לרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר, לא יוכלו לרכשם ללא מסירת מידע אישי כאמור.

[* יתכן שחלק מהמידע ייאסף באמצעות מילוי הזמנה באתר וחלק באמצעות קשר טלפוני עם נציג שירות של החברה]

רישום לאירועיםהחברה עשויה לערוך מעת לעת אירועים שונים. רישום לאירועים עשוי להיות כרוך במסירת מידע אישי. מומלץ שלא למסור מידע אישי עודף מעבר למידע המתבקש לצורך הרישום. מובהר שאין חובה חוקית להירשם לאירועים באמצעות האתר או למסור מידע אישי אולם ללא רישום ומסירת מידע אישי מתבקש יתכן שלא ניתן יהיה להירשם לאירועים או להשתתף בהם.

שימוש אמצעי תשלום – שימוש באמצעי תשלום בהם ניתן לעשות שימוש באתר כרוכים במסירת מידע בקשר עם אמצעי התשלום.

תשלומים באתר נעשים באמצעות צדדים שלישיים.

תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי נעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה מוסמכים מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי), בהתאם לתנאי השימוש בשירותיהם.

כל עוד לא הודיע החברה אחרת, תשלומים בכרטיסי אשראי נעשים באמצעות הספקים:

 • חברת טרנזילה (שהיא גם בעלת רישיון סולק מבנק ישראל).
 • חברת ישרכארט.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה. ברשות החברה ישמר רק מידע בדבר עצם התשלום ומידע חלקי אודות אמצעי התשלום כגון 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי.

למידע נוסף אודות התקן הנ"ל ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/

למידע נוסף ר' גם באתרי האינטרנט של ספקי שירותי הסליקה:

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי (או באמצעי תשלום אחר ככל שניתן יהיה לעשות בו שימוש באתר) יש לפנות לחברת האשראי או לספק אמצעי התשלום ולפעול בהתאם להנחיותיהם

אחזקה ושימוש במידע אישי ואבטחת מידע אישי

מידע אישי שייאסף או שיימסר לחברה, כמפורט לעיל, יוחזק במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט להלן.

מאגרי המידע של החברה יכול שיוחזקו על ידה או על ידי ספקים המספקים לה שירותים (ומשתמשים במידע על מנת לספק לה שירותים).

מאגרי המידע של החברה מוגבלי גישה והחברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת אבדן או שיבוש במידע ומגישה או שימוש לא מורשים במידע.

שימוש במידע אישי

מידע אישי שיוחזק במאגרי המידע של החברה, ישמש את החברה:

 • לספק מידע אודות מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה.
 • למכור מוצרים ולספק שירותים בקשר עימם.
 • לענות לפניות של משתמשים שפונים לחברה.
 • לספק מוצרים ומידע בקשר עם המוצרים שנרכשו וכן, ככל שרלוונטי, לספק שירותים נלווים.
 • למסור הודעות שירות והודעות תפעוליות (כגון: מועדי אספקה, קבלת פניה, עבודות תחזוקה צפויות באתר, התראות אבטחה וכו').
 • לשלוח למשתמשים שבחרו להירשם ל'ניוזלטר' של החברה הודעות ומידע אודות החברה וחברות קשורות כולל הודעות ומידע שהם בגדר 'דבר פרסומת' של מוצרי החברה ומוצרי חברות קשורות.
 • לפנות בדואר או טלפונית ולספק מידע (כולל מידע שיווקי) בדבר מוצרים ושירותים של החברה. תהיה רשאי לבקש מהחברה בכל עת, שלא לפנות אליך בפניות שיווקיות יזומות (לגבי פניות באמצעי קשר מרוחק אחרים – דואר אלקטרוני ומסרונים, נא ראה להלן). מובהר שהפצת עלונים לתיבות דואר על בסיס אזורי (שאינה ממוענת לנמענים מסוימים) אינה מהווה פניה שיווקית יזומה ולא ניתן מעשית למנוע אותה.
 • לצרכי אנליטיקה, ניתוח וטיוב השימוש באתר (שימושים אלו נעשים לרוב באמצעות עוגיות (או בטכנולוגיות דומות) – לגבי שימוש ב'עוגיות' והאפשרות למנוע, לנהל או למחוק אותן נא ראה בצרופה למדיניות פרטיות זו.
 • להציג לגולשים באתר, פרסומות או תכנים מותאמים אישית, באתר או באתרי צדדים שלישיים (שימושים אלו נעשים לרוב באמצעות עוגיות (או בטכנולוגיות דומות) – לגבי שימוש ב'עוגיות' והאפשרות למנוע, לנהל או למחוק אותן נא ראה בצרופה למדיניות פרטיות זו.

●        לרוכשי מוצרים באתר או לרוכשים שהחלו תהליך רכישה באתר ולא סיימו אותו – לספק בהודעות אלקטרוניות (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך נוספת או אחרת למשלוח הודעות אלקטרוניות):

o        הודעה שהן 'דבר פרסומת' –  בכפוף לכך שניתן יהיה בכל עת למסור לחברה (באמצעי הקשר המתפרסמים באתר, או בסימון בעת מסירת פרטי התקשרות) על סירוב לקבלת דבר פרסומת.

o        הודעות סירוב יטופלו בהקדם וככל הניתן בתוך שלושה ימי עבודה. במקרים של נסיבות מיוחדות תקופת הטיפול עשויה להתארך במעט. משך הטיפול בפניות לא ברורות או חסרות מידע שמאפשר לזהות את הפונה עשוי להיות ארוך יותר. בכל מקרה שנמסרה הודעת סירוב והיא לא טופלה בתוך שלושה ימי עבודה ניתן לפנות גם למוקד השירות של החברה.

o        מובהר שסירוב לקבלת דבר פרסומת אינו כולל הודעות שירות. ככל שנרכשו מוצרים באמצעות האתר – אין אפשרות לסרב לקבל הודעות שירות בקשר עם המוצרים שנרכשו.

 • לעיבוד המידע למידע לא מזוהה, כגון מידע סטטיסטי או אגרגטיבי לשימוש לצרכים שונים של החברה, כגון: שיפור האתר, שיפור השירות, טיוב תהליכים, הפקת תובנות וכו'.

טיפול בבקשות סירוב לקבל דבר פרסומת ובבקשות שלא לפנות בפניות שיווקיות טלפוניות

 • סירוב לקבלת דבר פרסומת – כאמור לעיל ניתן לפנות לחברה לכל עת ב'הודעת סירוב' באיזה מאמצעי הקשר המתפרסמים באתר או בהתאם לאמצעי הקשר שימסרו בהודעות הכוללות דבר פרסומת אותן תשלח החברה. החברה מכבדת הודעות סירוב והיא פועלת לטפל בהן בהקדם הסביר וככל הניתן בתוך שלושה ימי עבודה. במקרים של נסיבות מיוחדות תקופת הטיפול עשויה להתארך במעט. משך הטיפול בפניות לא ברורות או חסרות מידע שמאפשר לזהות את הפונה עשוי להיות ארוך יותר.
 • בכל מקרה שנמסרה הודעת סירוב והיא לא טופלה בתוך שלושה ימי עבודה מומלץ לפנות גם למוקד השירות של החברה.
 • סירוב לקבלת פניות שיווקיות טלפוניות – החברה כעקרון אינה פונה בפניות שיווקיות לרשומים למאגר 'אל תתקשרו אליי' המנוהל על ידי הרשות לסחר הוגן. גם מי שאינו רשום למאגר זכאי בכל עת לבקש מהחברה, באיזה מאמצעי הקשר המתפרסמים באתר, שלא לפנות אליו בפניות שיווקיות טלפוניות. החברה תטפל בפניות כאמור בהקדם הסביר וככל הניתן בתוך שלושה ימי עבודה. במקרים של נסיבות מיוחדות תקופת הטיפול עשויה להתארך במעט. משך הטיפול בפניות לא ברורות או חסרות מידע שמאפשר לזהות את הפונה עשוי להיות ארוך יותר.
 • בכל מקרה שנמסרה הודעה כאמור והיא לא טופלה בתוך שלושה ימי עבודה מומלץ לפנות גם למוקד השירות של החברה.

מובהר שסירוב לקבלת דבר פרסומת או פניות שיווקיות טלפוניות אינו כולל הודעות שירות. ככל שנרכשו מוצרים באמצעות האתר – אין אפשרות לסרב לקבל הודעות שירות בקשר עם המוצרים שנרכשו.

זכות עיון

 זכותך לעיין במידע הנוגע לך שיהיה אגור במאגרי המידע של החברה.

אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

אתה רשאי לבקש מהחברה בכל עת, שלא להשתמש במידע אודותיך כדי לפנות אליך בפניות שיווקיות.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

 העברה או מתן גישה למידע לצדדים שלישיים

 • החברה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים, במקרים הבאים:
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהחברה צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה.
  • על מנת לספק לך מוצרים אותם רכשת או על מנת לספק לך שירות בקשר עם המוצרים כאמור, כך למשל במידה ורכשת מוצר באמצעות אמצעי תשלום המצריך אישור או שירות של צד שלישי ימסרו פרטים נדרשים לצורך ביצוע התשלום או בירורים בקשר עם התשלום או ביטול הוראת תשלום וכו' לפי העניין.
  • חברת הובלות, לצורך הובלת מוצרים שנרכשו.
  • במקרים כקבוע במדיניות פרטיות זו (לרבות לצרכי אנליטיקה או על מנת להציג לך פרסומות, למידע נוסף אודות שימוש בעוגיות והאפשרות למנוע או למחוק עוגיות – נא ראה בצרופה למדיניות הפרטיות).

ספקי שירותים – החברה עשויה להיעזר בצדדים שלישיים שמספקים לה שירותים, בכפוף לכך שאותם צדדים שלישיים חתומים כלפי החברה על התחייבות לשמירה על סודיות ולכך ששימוש במידע אישי יעשה אך ורק לצורך אספקת שירותים לחברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי. 

ככל שאינך מסכים לשינוי במדיניות זו, עליך להפסיק ולהשתמש באתר. ככל שנרשמת לרשימת דיוור – זכותך להפסיק הרישום בכל עת. ככל שנרשמת לחברות באתר – זכותך להפסיק הרישום בכל עת.

אקרשטיין HOME

צרופה למדיניות פרטיות

עוגיות

האתר עושה שימוש ב'עוגיות' (‘Cookies’) ובטכנולוגיות דומות (כגון: 'פיקסלים' ו-‘web beacons’) לצורך התפעול השוטף שלו, על מנת לספק שירותים מותאמים אישית וכן לצורך איסוף מידע סטטיסטי.

מה הן עוגיות ולמה משתמשים בהן

עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים במחשב הגולש מפקודה (באמצעות דפדפן הגולש) משרתי האתר או משרתי צדדים שלישיים עוגיות משמשות למטרות שונות כגון: גלישה רציפה באתר, אבטחה, זיהוי, שמירת העדפות משתמש, התאמת תכנים ופרסומות, זיהוי וניתוח גלישה באתר, זיהוי וניתוח פעולות שנעשו באתר ועוד.

*פיקסלים הן תמונות מזוערות שפועלות ומשתמשות למטרות דומות לאלו של עוגיות.

חלק מה'עוגיות' נשמרות לאחר גלישה באתר וחלק נמחקות לאחר סגירת הדפדפן.

השימוש ב'עוגיות' עשוי להיות כרוך באיסוף מידע אישי או ביכולת זיהוי של הגולשים באתר. לדוגמא: אם גולש מבקר באתר למכירת ספסלים ובאתר זה נעשה שימוש בפיקסלים של רשת חברתית (כך שמי שגולש באתר נוצרת במחשבו תמונה זעירה), כאשר אותו גולש יבקר באתר הרשת החברתית, שרתי אתר הרשת החברתית יוכלו לזהות שהגולש ביקר באתר למכירת ספסלים ולהציג לאותו גולש מידע ופרסומות על ספסלים.

ניתן להתאים את הגדרות הדפדפן לצורך השימוש ב"עוגיות" כך שיופסק השימוש בהן או שתתקבל בקשה לקבלת רשות הגולש לשימוש בה. ניתן לנהל או למחוק עוגיות בכלים שונים שעומדים לרשות הגולשים באתר – כמפורט בהמשך.

באילו עוגיות נעשה שימוש באתר ולאילו מטרות

באתר נעשה ועשוי לעשות שימוש ב'עוגיות' (‘Cookies’) ובטכנולוגיות דומות (כגון: 'פיקסלים' ו-‘web beacons’) למטרות שונות: איסוף מידע אנליטי על גלישה באתר, איסוף מידע על פעולות שנעשו באתר, אספקת תכנים מותאמים אישית (כגון פרסומות מותאמות אישית), שירותים מותאמים אישית (כגון שמירת העדפות), זיהוי, סיוע והקלה על השימוש באתר (כגון שמירת סל קניות, או שמירה זמנית של מידע שהוזן לאתר עד לסיום הגלישה בו או עד לסגירת הדפדפן), אבטחה ועוד.

 

חלק מה'עוגיות' הן של צדדים שלישיים, כגון: 'עוגיות' נתוני גלישה באתר – שירות 'גוגל אנליטקס' (‘Google Analytics’) של חברת ‘Google’, 'עוגיות' לפרסום מותאם אישית שירות 'גוגל אדס' (‘Google Ads’) של חברת ‘Google’.

ניתן להתאים את הגדרות הדפדפן לצורך השימוש ב'עוגיות' כך שיופסק השימוש בהן או שתתקבל בקשה לקבלת רשות הגולש לשימוש בה. ניתן למחוק 'עוגיות', כמפורט להלן. מודגש שהפסקת השימוש ב'עוגיות' עלולה לפגוע ביכולת ליהנות מהשירותים שבאתר או בחלק מהם.

להלן רשימה של ה'עוגיות' בהן נעשה שימוש באתר, תפקידן וקישורים למידע נוסף אודותיהן:

עוגיות צדדים שלישיים

שם

מטרה

גורם מפעיל

מדיניות/תנאים

Google Analytics

אנליטיקה

חברת Google

https://support.google.com/analytics/answer/6004245#info_for_visitors

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

 

Google Ads

פרסום מותאם אישית

חברת Google

https://support.google.com/google-ads/answer/12929169?hl=en

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

https://business.safety.google/adscookies/

    

Facebook Ads

פרסום מותאם אישית

חברת Meta

https://www.facebook.com/business/help/488043719226449?id=434838534925385

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0&refsrc=deprecated&_rdr

 

LinkedIn Ads

פרסום מותאם אישית

חברת

Linkedin

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#use

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

Tabula

תכנים ופרסומים מותאמים אישית

חברת טאבולה

https://www.taboola.com/policies/cookie-policy?_gl=1%2A1js7np8%2A_ga%2AMTA2NzYyNjUwNy4xNjk5Mjc5MTQ1%2A_ga_ERHENNM7DM%2AMTY5OTI3OTE0NS4xLjEuMTY5OTI3OTE1NS41MC4wLjA.

 

Outbrain

תכנים ופרסומים מותאמים אישית

 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/

 

TikTok

פרסום מותאם אישית

 

https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/en

ניתן לנהל עוגיות באמצעות כלים מובנים בדפדפנים לניהול עוגיות. ניתן למחוק עוגיות באמצעות כלי מחיקה מובנים בדפדפנים או באמצעות שימוש בכלי מערכת ההפעלה. יש לקחת בחשבון שחסימה או מחיקה של עוגיות עלולה לפגוע ביכולת לספק שירותים מסוימים באתר או לפגום בנוחות צריכתם ולמנוע מהחברה או מצדדים שלישיים לספק לך מידע או שירותים מותאמים אישית.

ניהול ומחיקה של עוגיות לפי דפדפנים

דפדפן כרום – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

דפדפן אדג' – https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

דפדפן ספארי – https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac

דפדפן מוזילה – https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

דפדפן פיירפוקס – https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

דפדפן אופרה – https://www.opera.com/use-cases/clean-browser-and-remove-trackers

דפדפן אקספלורר – https://support.microsoft.com/he-il/windows/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

מחיקה של עוגיות באמצעות מערכת ההפעלה

יש לאתר העוגיות במחשב באמצעות חיפוש המילה 'cookies' בכלי החיפוש של מערכת ההפעלה ולאחר קבלת תוצאות החיפוש למחוק העוגיות.

דילוג לתוכן